Default institution
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
08:00-08:30 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00 08:00-08:30 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00 08:00-08:30 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00 08:00-08:30 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00 08:00-08:30 08:30-09:00 09:00-09:30 09:30-10:00 10:00-10:30 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 12:00-12:30 12:30-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:00 17:00-17:30 17:30-18:00 18:00-18:30 18:30-19:00 19:00-19:30 19:30-20:00 20:00-20:30 20:30-21:00 21:00-21:30 21:30-22:00
FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y4G2
PLT403 - High Voltage Technology Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4
PLT403 - High Voltage Technology Lecture RY31
UNICITI - BK 4
--- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 2
PLT204 - Electromagnetic Field Theory Lecture RY31
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y4G1
PLT403 - High Voltage Technology Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 2
PLT204 - Electromagnetic Field Theory Lecture RY31
UNICITI - BK 9
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY32 - Year 4
PLT425 - Vision System Lecture RY32
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN
RY32 - Y4G2
PLT425 - Vision System Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN
RY32 - Y4G1
PLT425 - Vision System Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y3G1
PLT301 - Electrical Machines Technology II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY31 - Year 3
PLT301 - Electrical Machines Technology II Lecture RY31
UNICITI - BK 7
--- FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y3G2
PLT301 - Electrical Machines Technology II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RY31 - Year 3
PLT301 - Electrical Machines Technology II Lecture RY31
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN
RY31 - Year 3, RY32 - Year 3
PLT303 - Electrical Drives Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR
RY31 - Year 3, RY32 - Year 3
PLT305 - Control System Technology Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y1G2
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y3G1
PLT302 - Electrical Installation I Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y3G2
PLT302 - Electrical Installation I Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y1G1
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN
RY31 - Y4G1
PLT401 - Power System Protection & Switchgear Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY31 - Year 4
PLT401 - Power System Protection & Switchgear Lecture RY31
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN
RY31 - Y4G2
PLT401 - Power System Protection & Switchgear Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y3G2
PLT304 - Electrical Power System Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY31 - Year 3
PLT304 - Electrical Power System Lecture RY31
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y3G1
PLT304 - Electrical Power System Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
RY31 - Year 3
PLT304 - Electrical Power System Lecture RY31
UNICITI - BK 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY20 - Year 1, RY21 - Year 1, RY01 - Year 1
PLT121 - Electrical Technology Lecture RY20, Lecture RY21, Lecture RY01
UNICITI - DK 1
--- --- RY32 - Year 3
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- RY32 - Year 3
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN --- RY32 - Year 4
PLT424 - Automated Guided Vehicle Lecture RY32
UNICITI - BK 12
--- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y4G1
PLT424 - Automated Guided Vehicle Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ROBOTIK
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y4G2
PLT424 - Automated Guided Vehicle Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ROBOTIK
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ
RY32 - Y3G2
PLT224 - Pneumatics & Hydraulic Systems Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL PNEUMATICS DAN HYDRAULIC
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ
RY32 - Y3G1
PLT224 - Pneumatics & Hydraulic Systems Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL PNEUMATICS DAN HYDRAULIC
RY32 - Year 3
PLT224 - Pneumatics & Hydraulic Systems Lecture RY32
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY32 - Y1G1
PLT101 - Computer Programming Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY31 - Y1G1
PLT101 - Computer Programming Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY31 - Y1G2
PLT101 - Computer Programming Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY32 - Y1G2
PLT101 - Computer Programming Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN
RY31 - Year 3, RY32 - Year 3
PLT303 - Electrical Drives Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD
RY31 - Year 4
PLT404 - Renewable Energy Lecture RY31
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y4G1
PLT404 - Renewable Energy Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y4G2
PLT404 - Renewable Energy Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY32 - Y1G1
PLT101 - Computer Programming Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY31 - Y1G1
PLT101 - Computer Programming Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR
RY31 - Year 1, RY32 - Year 1
PLT101 - Computer Programming Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY31 - Y1G2
PLT101 - Computer Programming Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY32 - Y1G2
PLT101 - Computer Programming Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY32 - Y1G1
PLT101 - Computer Programming Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- RY58 - Year 2
PDT236 - Computer Programming Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY31 - Y1G1
PLT101 - Computer Programming Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR
RY31 - Year 1, RY32 - Year 1
PLT101 - Computer Programming Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY31 - Y1G2
PLT101 - Computer Programming Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - NURNADIA BINTI MOHAMAD KHAIR, FTK (EE) - MUHAMMAD NAZRIN SHAH BIN SHAHROL
RY32 - Y1G2
PLT101 - Computer Programming Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD
RY31 - Year 4
PLT404 - Renewable Energy Lecture RY31
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y4G1
PLT404 - Renewable Energy Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y4G2
PLT404 - Renewable Energy Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y4G1
PLT424 - Automated Guided Vehicle Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ROBOTIK
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y4G2
PLT424 - Automated Guided Vehicle Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ROBOTIK
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y3G1
PLT321 - Industrial Networking Lab G1 RY32
PPKM - Lab MN3E0
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y3G2
PLT321 - Industrial Networking Lab G2 RY32
PPKM - Lab MN3E0
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y3G1
PLT321 - Industrial Networking Lab G1 RY32
PPKM - Lab MN3E0
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - SOFI BIN YAHYA
RY32 - Y3G2
PLT321 - Industrial Networking Lab G2 RY32
PPKM - Lab MN3E0
--- --- --- --- --- --- --- --- RY32 - Year 3
PLT321 - Industrial Networking Lecture RY32
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT203 - Electronic II Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY31 - Year 1, RY32 - Year 1
PLT104 - Engineering Science Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY20 - Year 1, RY21 - Year 1, RY01 - Year 1
PLT121 - Electrical Technology Lecture RY20, Lecture RY21, Lecture RY01
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY32 - Y1G1, RY32 - Y1G2
PLT104 - Engineering Science Tutorial G1 RY32, Tutorial G2 RY32
UNICITI - BK 9
--- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY31 - Y1G1, RY31 - Y1G2
PLT104 - Engineering Science Tutorial G1 RY31, Tutorial G2 RY31
UNICITI - BK 9
FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY31 - Year 1, RY32 - Year 1
PLT104 - Engineering Science Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM
RY32 - Y1G2
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM
RY32 - Y1G1
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y4G2
PLT403 - High Voltage Technology Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y4G1
PLT403 - High Voltage Technology Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN
RY31 - Y4G1
PLT401 - Power System Protection & Switchgear Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y1G2
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y1G1
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - HABIBAH BINTI HAJI MOKHTARUDDIN
RY31 - Y4G2
PLT401 - Power System Protection & Switchgear Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI
RY32 - Y3G1
PLT223 - Machine Design Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI
RY32 - Y3G2
PLT223 - Machine Design Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY32 - Year 3
PLT223 - Machine Design Lecture RY32
UNICITI - BK 5
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y3G2
PLT304 - Electrical Power System Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y4G1
PLT404 - Renewable Energy Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y4G2
PLT404 - Renewable Energy Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- --- --- FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - JUNAIDAH BINTI ALI MOHD JOBRAN
RY31 - Y3G1
PLT304 - Electrical Power System Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y4G2
PLT403 - High Voltage Technology Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4
PLT403 - High Voltage Technology Lecture RY31
UNICITI - BK 4
--- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 2
PLT204 - Electromagnetic Field Theory Lecture RY31
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y4G1
PLT403 - High Voltage Technology Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 2
PLT204 - Electromagnetic Field Theory Lecture RY31
UNICITI - BK 9
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ
RY32 - Y3G2
PLT224 - Pneumatics & Hydraulic Systems Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL PNEUMATICS DAN HYDRAULIC
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ
RY32 - Y3G1
PLT224 - Pneumatics & Hydraulic Systems Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL PNEUMATICS DAN HYDRAULIC
--- --- FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM
RY32 - Y1G2
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM
RY32 - Y1G1
PLT102 - Computer Aided Drafting Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y3G1
PLT301 - Electrical Machines Technology II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y3G2
PLT301 - Electrical Machines Technology II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL MESIN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR
RY31 - Year 3, RY32 - Year 3
PLT305 - Control System Technology Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY31 - Year 1, RY32 - Year 1
PLT104 - Engineering Science Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY32 - Y1G1, RY32 - Y1G2
PLT104 - Engineering Science Tutorial G1 RY32, Tutorial G2 RY32
UNICITI - BK 9
--- --- --- RY32 - Year 2
PLT221- Principle of Thermofluid & Material Lecture RY32
UNICITI - BK 9
FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY31 - Y1G1, RY31 - Y1G2
PLT104 - Engineering Science Tutorial G1 RY31, Tutorial G2 RY31
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI
RY32 - Y2G1
PLT221- Principle of Thermofluid & Material Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TERMOBENDALIR
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA
RY31 - Year 1, RY32 - Year 1
PLT104 - Engineering Science Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G1
PLT303 - Electrical Drives Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY32 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN, FTK (EE) - AHMAD MUHYIDDIN BIN YUSOF
RY31 - Y3G2
PLT303 - Electrical Drives Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 2
FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN
RY32 - Y4G2
PLT425 - Vision System Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN
RY32 - Y4G1
PLT425 - Vision System Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY31 - Y3G2
PLT305 - Control System Technology Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL
RY32 - Y3G1
PLT305 - Control System Technology Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KAWALAN DAN AUTOMASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT201 - Electric Circuit Theory II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI --- --- RY32 - Y2G2
PLT221- Principle of Thermofluid & Material Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TERMOBENDALIR
--- --- --- FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI
RY32 - Y3G1
PLT223 - Machine Design Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI
RY32 - Y3G2
PLT223 - Machine Design Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI
RY32 - Y2G1
PLT221- Principle of Thermofluid & Material Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TERMOBENDALIR
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G1
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY31 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - DIYYA HIDAYAH BT ABD RAHMAN, FTK (EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN
RY32 - Y2G2
PLT202 - Instrumentation & Measurement Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL INSTRUMENTASI
--- --- --- --- --- ---
FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- --- FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y3G1
PLT302 - Electrical Installation I Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE) - ILHAM SHAFINI BINTI AHMAD MAHYUDIN
RY31 - Y3G2
PLT302 - Electrical Installation I Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL KOMP 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY31 - Year 3
PLT302 - Electrical Installation I Lecture RY31
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE)- KHAIRUNNISA FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY01 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY01
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G1
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY21 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY21
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - WAN AZANI BIN WAN MUSTAFA, FTK (EE)- KHAIRUNNISA, FTK (EE) - MUHAMMAD AIZAT BIN ABU BAKAR
RY20 - Y1G2
PLT121 - Electrical Technology Lab G1 RY20
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL TEKNOLOGI ELEKTRIK 1
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK (EE)- SHARULNIZAM --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - CHANURI A/P CHARIN, FTK (EE) - KHAIRUL ANNUAR BIN MOHD NOOR, FTK (EE) - KHAIRUL NADIAH BINTI KHALID, FTK (EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI, FTK (EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD, FTK (EE) - HJ. ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI , FTK (EE) - MARDIANALIZA BINTI OTHMAN, FTK (EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN, FTK (EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB, FTK (EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH, FTK (EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - BASEEMAH BINTI MAT JALALUDDIN, FTK (EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR, FTK (EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN, FTK (EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI, FTK (EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON, FTK (EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER, FTK (EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN, FTK (EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA, FTK (EE) - HARYATI BINTI JAAFAR, FTK (EE) - AIMI SALIHAH BINTI ABDUL NASIR, FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE) - NURIRWANY AHMAD, FTK (EE) - AIMI ATHIRAH HAZWANI BINTI ZAIDI
RY31 - Year 4, RY32 - Year 4
PLT440 - Final Year Project II Lecture RY31 & Lecture RY32
--- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G2
PLT203 - Electronic II Lab G2 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM
RY31 - Year 2, RY32 - Year 2
PLT203 - Electronic II Lecture RY31 & Lecture RY32
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY31 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY31
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK (EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL, FTK (EE)- SHARULNIZAM, FTK (EE) - ADILAH BINTI HASHIM, FTK (EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI
RY32 - Y2G1
PLT203 - Electronic II Lab G1 RY32
UNICITI - JTK(EE) MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
--- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
--- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G2
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT203 - SOIL MECHANICS Lab PAT203
FTK(A) - MAKMAL MEKANIK TANAH
--- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G1
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT104 - TECHNICAL DRAWING Lecture (Studio Lukisan + Makmal Simulasi)
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT104 - TECHNICAL DRAWING Lecture (Studio Lukisan + Makmal Simulasi)
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lectures RY11 - Y4
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT401 - INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y4
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT101 - FUNDAMENTAL OF ENGINEERING MECHANICS Lectures RY11 - Y1
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Year 2
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lab 1 PAT204
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lab 2 PAT204
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA
RY11 - Year 2, RY11 - Y3 Ex-Dip, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 14
--- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT401 - INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY Lab PAT401+408+409
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- --- --- --- ---
FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT203 - SOIL MECHANICS Lab PAT203
FTK(A) - MAKMAL MEKANIK TANAH
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y3G1, RY11 - Y3G2
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lab PAT302
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lab PAT302
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF
RY11 - Year 2, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT203 - SOIL MECHANICS Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 12
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Year 2
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lab 1 PAT204
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lab 2 PAT204
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT202 - HYDROLOGY AND HYDRAULICS Lab PAT202
FTK(A) - MAKMAL HIDRAULIK
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT304 - SITE ADMINISTRATION & CONTRACT MANAGEMENT Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 13
FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT308 - FINANCIAL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G2
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT203 - SOIL MECHANICS Lab PAT203
FTK(A) - MAKMAL MEKANIK TANAH
--- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G1
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF
RY11 - Year 2, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT203 - SOIL MECHANICS Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 12
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Y2G2, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Tutorial RY11 - Y2
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK
RY11 - Year 4
PAT402 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY INTEGRATED PROJECT Lecture and Lab PAT402
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Y2G1
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Tutorial RY11 - Y2
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 4
PAT409 - HIGHRISE BUILDING TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Year 2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 4
PAT409 - HIGHRISE BUILDING TECHNOLOGY Lab PAT401+408+409
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Y2G3, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Tutorial RY11 - Y2
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT102 - PHYSIC TECHNOLOGY Lab PAT102
FTK(A) - MAKMAL STRUKTUR RINGAN
FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Year 2
PAT202 - HYDROLOGY AND HYDRAULICS Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT102 - PHYSIC TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y1
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT202 - HYDROLOGY AND HYDRAULICS Lab PAT202
FTK(A) - MAKMAL HIDRAULIK
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G2
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G1
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 4
PAT409 - HIGHRISE BUILDING TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y4
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - ZARINA YAHYA
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT103 - INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y1
UNICITI - BK 12
--- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 4
PAT409 - HIGHRISE BUILDING TECHNOLOGY Lab PAT401+408+409
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD
RY11 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lectures RY11 - Y4
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR
RY11 - Year 2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT102 - PHYSIC TECHNOLOGY Lab PAT102
FTK(A) - MAKMAL STRUKTUR RINGAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT304 - SITE ADMINISTRATION & CONTRACT MANAGEMENT Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 13
--- --- FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT102 - PHYSIC TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y1
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 3
PAT309 - BUILDING SURVEYING Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT102 - PHYSIC TECHNOLOGY Lab PAT102
FTK(A) - MAKMAL STRUKTUR RINGAN
--- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G2
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT203 - SOIL MECHANICS Lab PAT203
FTK(A) - MAKMAL MEKANIK TANAH
--- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA
RY11 - Year 3
PAT303 - HIGHWAY AND TRAFFIC TECHNOLOGY Lab PAT303 G1
FTK(A) - MAKMAL LEBUHRAYA DAN LALULINTAS
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT202 - HYDROLOGY AND HYDRAULICS Lab PAT202
FTK(A) - MAKMAL HIDRAULIK
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Y2G2, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Tutorial RY11 - Y2
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK
RY11 - Year 4
PAT402 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY INTEGRATED PROJECT Lecture and Lab PAT402
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Y2G1
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Tutorial RY11 - Y2
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT301 - STRUCTURAL DESIGN I Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Year 2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH
RY11 - Y2G3, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT201 - STRUCTURAL THEORY Tutorial RY11 - Y2
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Year 2
PAT202 - HYDROLOGY AND HYDRAULICS Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT101 - FUNDAMENTAL OF ENGINEERING MECHANICS Lectures RY11 - Y1
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD
RY11 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lectures RY11 - Y4
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SAIFUL AZHAR SAAD, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT202 - HYDROLOGY AND HYDRAULICS Lab PAT202
FTK(A) - MAKMAL HIDRAULIK
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - SHARKIZAM AZMI FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT301 - STRUCTURAL DESIGN I Lab PAT301
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - NAJIHAH ABDUL RASHID, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT102 - PHYSIC TECHNOLOGY Lab PAT102
FTK(A) - MAKMAL STRUKTUR RINGAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y3G1, RY11 - Y3G2
PAT301 - STRUCTURAL DESIGN I Lab PAT301
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - NURUL HUDA HASHIM, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT203 - SOIL MECHANICS Lab PAT203
FTK(A) - MAKMAL MEKANIK TANAH
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Year 2
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lab 1 PAT204
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y3G1, RY11 - Y3G2
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lab PAT302
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lab PAT302
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Year 4
PAT408 - ADVANCED STRUCTURAL DESIGN Lab PAT401+408+409
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - AHMAD FAIZAL MANSOR, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lab PAT205 G1
FTK(A) - MAKMAL KHIDMAT BANGUNAN
--- --- --- --- FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT308 - FINANCIAL AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN
RY11 - Year 3
PAT309 - BUILDING SURVEYING Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR
RY11 - Year 2, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT205 - BUILDING SERVICES 1 Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT301 - STRUCTURAL DESIGN I Lab PAT301
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y3G1, RY11 - Y3G2
PAT301 - STRUCTURAL DESIGN I Lab PAT301
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA
RY11 - Year 4
PAT408 - ADVANCED STRUCTURAL DESIGN Lectures RY11 - Y4
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK
RY11 - Year 3, RY11 - Y4 Ex-Dip
PAT301 - STRUCTURAL DESIGN I Lectures RY11 - Y3
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y3G1, RY11 - Y3G2
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lab PAT302
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y4 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT302 - CONSTRUCTION TECHNOLOGY I Lab PAT302
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Year 4
PAT408 - ADVANCED STRUCTURAL DESIGN Lab PAT401+408+409
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(A) - UMAR KASSIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT401 - INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y4
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - YUSRA YASEEN LAZIM, FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY58 - Year 4, RY55 - Year 4
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture - Group A
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY56 - Year 3, RY57 - Year 4
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture
UNICITI - DK 1
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT401 - INDUSTRIAL BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY Lab PAT401+408+409
FTK(A) - MAKMAL SIMULASI
--- --- --- --- --- ---
FTK(A) - ZARINA YAHYA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA
RY11 - Year 4
PAT408 - ADVANCED STRUCTURAL DESIGN Lectures RY11 - Y4
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK, FTK(A) - SHARKIZAM AZMI
RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Year 2
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lab 1 PAT204
--- --- --- --- --- --- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MOKHZANI KHAIR ISHAK
RY11 - Y2G1, RY11 - Y2G2, RY11 - Y2G3, RY11 - Y2 Ex-Dip, RY11 - Y3 Ex-Dip
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lab 2 PAT204
--- --- --- --- --- FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - ZARINA YAHYA
RY11 - Year 1, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT103 - INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY Lectures RY11 - Y1
UNICITI - BK 12
--- FTK(A) - FAZDLIEL ASWAD IBRAHIM, FTK(A) - MOHD BADRUL HISYAM AB MANAF, FTK(A) - MUHAMMAD AZIZI BIN AZIZAN, FTK(A) - MUHAMMAD MUNSIF AHMAD, FTK(A) - MUHD AFIQ HIZAMI ABDULLAH, FTK(A) - NORRAZMAN ZAIHA ZAINOL, FTK(A) - NURUL AKMAM NAAMANDADIN, FTK(A) - RAFIZA ABDUL RAZAK, FTK(A) - SITI NUR AISHAH MOHD NOOR, FTK(A) - SK MUIZ SK ABD RAZAK, FTK(A) - ZARINA YAHYA, FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - NORHAIZURA YAHYA, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY11 - Year 4
PAT454 - FINAL YEAR PROJECT II Lab PAT454
FTK(A) - STUDIO LUKISAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(A) - MARDHIAH FARHANA OMAR, FTK(A) - ZARINA YAHYA
RY11 - Year 2, RY11 - Y3 Ex-Dip, RY11 - Y2 Ex-Dip
PAT204 - CONSTRUCTION MATERIALS Lectures RY11 - Y2
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - ABDUL HALLIS BIN ABDUL AZIZ --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 4
PGT421 - Semiconductor Testing RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- RY44 - Year 4
PGT421 - Semiconductor Testing RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- ---
FTK(E) - ABDUL RAHMAN BIN MOHD SAAD --- --- --- --- RY44 - Year 3
PGT322 - Microcontroller RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Y3G4
PGT322 - Microcontroller RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RY44 - Y3G6
PGT322 - Microcontroller RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - AHMAD FARIZ BIN HASAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 4
PGT323 - Verification On Chip RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - AHMAD NASIR BIN CHE ROSLI --- --- --- RY43-Y4G2
PGT404 - Artificial Intelligent
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
RY43-Y4G1
PGT404 - Artificial Intelligent
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 3
PGT200 - Operating System RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 4
PGT404 - Artificial Intelligent RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y3G2
PGT200 - Operating System RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - AMIR NAZREEN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y3G5
PGT200 - Operating System RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - ANISHAZIELA BINTI AZIZAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 2
PGT202 - Analog Electronics 1 RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 2
PGT202 - Analog Electronics 1 RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 2, RY41 - Year 2, RY44 - Year 2, RY40 - Year 2
PGT202 - Analog Electronics 1 RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - AZMAN BIN MUHD YUSOF @ KAMARUDIN --- RY43-Y3G2
PGT302 - Embedded Software Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- RY43-Y3G5
PGT302 - Embedded Software Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 3
PGT302 - Embedded Software Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH --- RY41 - Year 1
PGT101 - Electric Circuit Principles RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 1
PGT101 - Electric Circuit Principles RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 1, RY41 - Year 1, RY40 - Year 1, RY44 - Year 1
PGT101 - Electric Circuit Principles RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- FTK(E) - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FTK(E) - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FTK(E) - ROSANATRAH BINTI RAMLI, FTK(E) - LEE YENG SENG
RY44 - Year 4, RY43 - Year 4, RY41 - Year 4, RY40 - Year 4
PGT400 - Final Year Project II RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - EMI IZHANIZAM BIN AZMI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 2, RY41 - Year 2, RY43 - Year 2, RY44 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - FAIRUL AFZAL BIN AHMAD FUAD --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 1
PGT110 - Multimedia System RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 3, RY41 - Year 3, RY43 - Year 3, RY44 - Year 3
PTT333 - Engineering Technology Management RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 1
PGT110 - Multimedia System RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - FAIZAH BT ABU BAKAR --- --- --- --- --- RY44 - Year 4
PGT422 - Analog Integrated Circuit Design RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44-Y4G2
PGT422 - Analog Integrated Circuit Design RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44-Y4G1
PGT422 - Analog Integrated Circuit Design RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 2
PGT202 - Analog Electronics 1 RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - HAZILA BINTI OTHMAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y3G1
PGT312 - Modern Control System RY4S - LAB ELEKTONIK SISTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK SISTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 2
PGT210 - Measurement and Instrumentation RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 2
PGT210 - Measurement and Instrumentation RY4S - LAB ELEKTONIK SISTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK SISTEM
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - JOHARI BIN ADNAN RY40-Y4G2
PGT420 - Intrumentation RY4S - LAB ELEKTONIK SISTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK SISTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 4, RY44 - Year 4
PGT420 - Intrumentation RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40-Y4G1
PGT420 - Intrumentation RY4S - LAB ELEKTONIK SISTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK SISTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - KHAIRIL SYAHMI BIN MUSA RY43-Y3G5, RY41-Y3G5
PGT301 - Communication Systems RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y3G2
PGT301 - Communication Systems RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- RY41-Y3G1
PGT301 - Communication Systems RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - KHAIRUL AFFENDI BIN ROSLI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Y3G4
PGT320 - Power Electronics RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 3, RY44 - Year 3
PGT320 - Power Electronics RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- RY44 - Y3G6, RY40-Y3G6
PGT320 - Power Electronics RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40-Y3G3
PGT320 - Power Electronics RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - KHAIRUL NAJMY BIN ABDUL RANI --- RY41-Y4G2
PGT411 - Electronic and RF Circuit Design RY4S - LAB ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 4
PGT411 - Electronic and RF Circuit Design RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- RY41-Y4G1
PGT411 - Electronic and RF Circuit Design RY4S - LAB ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - LEE YENG SENG --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y3G1
PGT315 - RF and Microwave Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
--- --- --- --- RY41 - Year 3
PGT315 - RF and Microwave Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 1
PGT101 - Electric Circuit Principles RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- RY41-Y3G5
PGT315 - RF and Microwave Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FTK(E) - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FTK(E) - ROSANATRAH BINTI RAMLI, FTK(E) - LEE YENG SENG
RY44 - Year 4, RY43 - Year 4, RY41 - Year 4, RY40 - Year 4
PGT400 - Final Year Project II RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MAS ELYNA BINTI MOHD AZOL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 2, RY40 - Year 2, RY44 - Year 2
PGT207 - Object Oriented Programming RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 2
PGT207 - Object Oriented Programming RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 2
PGT207 - Object Oriented Programming RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 2
PGT207 - Object Oriented Programming RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MOHAMAD RIZAL BIN ABDUL REJAB --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 1
PGT100 - Network Fundamentals RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 2
PGT201 - Microprocessor RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RY43 - Year 1
PGT100 - Network Fundamentals RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MOHD AMINUDIN BIN JAMLOS --- --- --- --- --- --- RY41-Y4G1
PGT412 - Wireless Internetworking Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK CISCO
FTK(EE) - MAKMAL ELELTRONIK CISCO
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y4G2
PGT412 - Wireless Internetworking Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK CISCO
FTK(EE) - MAKMAL ELELTRONIK CISCO
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 1
PGT101 - Electric Circuit Principles RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 4
PGT412 - Wireless Internetworking Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MOHD FAIRUZ BIN MUHAMAD FADZIL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y3G5
PGT304 - Internetworking Technology II RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y3G2
PGT304 - Internetworking Technology II RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 3
PGT304 - Internetworking Technology II RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MOHD FIKRI BIN CHE HUSIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Y3G6
PGT321 - VLSI System Design RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 3
PGT321 - VLSI System Design RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Y3G4
PGT321 - VLSI System Design RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MOHD HAFIZI BIN OMAR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44-Y4G1
PGT420 - Intrumentation RY4S - LAB ELEKTONIK SISTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK SISTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44-Y4G2
PGT420 - Intrumentation RY4S - LAB ELEKTONIK SISTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK SISTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 3
PGT312 - Modern Control System RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MOHD NAZRI BIN A. KARIM RY40 - Year 2, RY44 - Year 2
PGT211 - Electromagnetic Theory RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- RY44 - Year 2
PGT211 - Electromagnetic Theory RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 2
PGT211 - Electromagnetic Theory RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 2
PGT211 - Electromagnetic Theory RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 2, RY40 - Year 2
PGT211 - Electromagnetic Theory RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY40-Y4G1
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY40-Y4G2
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY44-Y4G1
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY44-Y4G2
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY40-Y4G1
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY40-Y4G2
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY44-Y4G1
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
FTK(E) - MOHD NORHAFIZ BIN HASHIM, FTK(E) - MUHAMAD HAFIZ ABD AZIZ
RY44-Y4G2
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- RY40 - Year 4, RY44 - Year 4
PGT430 - Micro Electro Mechanical System RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - NUR HIDAYAH BINTI RAMLI --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Y3G4
PGT301 - Communication Systems RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 3, RY44 - Year 3
PGT301 - Communication Systems RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 3, RY43 - Year 3
PGT301 - Communication Systems RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40-Y3G3
PGT301 - Communication Systems RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- RY44 - Y3G6, RY40-Y3G6
PGT301 - Communication Systems RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 1
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - NUROL HUSNA BINTI CHE ROSE --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY20 - Y3G1
PGT106 - C Programming RY4S - LAB ELEKTRONIK CISCO
FTK(EE) - MAKMAL ELELTRONIK CISCO
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 1
PGT103 - Computer Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - NUROL HUSNA BINTI CHE ROSE , FTK(E) - ROHANI BINTI S MOHAMED FAROOK
RY20 - Year 3
PGT106 - C Programming RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 1, RY41 - Year 1, RY43 - Year 1, RY44 - Year 1
PGT103 - Computer Technology RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RY44 - Year 1
PGT103 - Computer Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - NURUL FADZLIN BINTI GHAZALI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y3G1
PGT310 - Digital Signal Processing RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40-Y4G1
PGT310 - Digital Signal Processing RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- RY40-Y4G2
PGT310 - Digital Signal Processing RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y3G5
PGT310 - Digital Signal Processing RY4S - LAB ELEKTRONIK VLSI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK VLSI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 3, RY40 - Year 4
PGT310 - Digital Signal Processing RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - NURULBARIAH BINTI IDRIS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - TIJJANI ADAM SHUWA , FTK(E) - NURULBARIAH BINTI IDRIS
RY40 - Year 3
PGT330 - Microelectronic Fabrication Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - QAZI MUHAMMAD HUMAYUN --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 1, RY40 - Year 1
PGT120 - Engineering Material RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 1, RY40 - Year 1
PGT120 - Engineering Material RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- RY40-Y3G3
PGT331 - Nanoelectronic Fundamental RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
RY40-Y3G6
PGT331 - Nanoelectronic Fundamental RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- RY40 - Year 3
PGT331 - Nanoelectronic Fundamental RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- ---
FTK(E) - ROHANI BINTI S MOHAMED FAROOK --- RY43 - Year 2
PGT203 - Database Management System RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 2
PGT203 - Database Management System RY4S - LAB ELEKTRONIK GTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK GTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - NUROL HUSNA BINTI CHE ROSE , FTK(E) - ROHANI BINTI S MOHAMED FAROOK
RY20 - Year 3
PGT106 - C Programming RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY20 - Y3G2
PGT106 - C Programming RY4S - LAB ELEKTRONIK CISCO
FTK(EE) - MAKMAL ELELTRONIK CISCO
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - ROSANATRAH BINTI RAMLI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y4G2
PGT308 - Cisco Certified Network Associate RY4S - LAB ELEKTRONIK CISCO
FTK(EE) - MAKMAL ELELTRONIK CISCO
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - SITI AZURA BINTI ABUZAR, FTK(E) - ROSANATRAH BINTI RAMLI
RY43 - Year 4
PGT401 - Network Security Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- RY43 - Year 4
PGT308 - Cisco Certified Network Associate RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- FTK(E) - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FTK(E) - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FTK(E) - ROSANATRAH BINTI RAMLI, FTK(E) - LEE YENG SENG
RY44 - Year 4, RY43 - Year 4, RY41 - Year 4, RY40 - Year 4
PGT400 - Final Year Project II RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y4G1
PGT308 - Cisco Certified Network Associate RY4S - LAB ELEKTRONIK CISCO
FTK(EE) - MAKMAL ELELTRONIK CISCO
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RY43-Y4G2
PGT401 - Network Security Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK GTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK GTEM
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - SHAKHIRUL BIN MAT SALLEH --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y3G5
PGT312 - Modern Control System RY4S - LAB ELEKTONIK SISTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK SISTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y4G2
PGT410 - Setellite Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41-Y4G1
PGT410 - Setellite Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK TELEKOMUNIKASI
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- RY41 - Year 4
PGT410 - Setellite Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- ---
FTK(E) - SITI AZURA BINTI ABUZAR --- --- RY43-Y4G1
PGT401 - Network Security Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK GTEM
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK GTEM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 4
PGT309 - Cloud Infrastructure and Services RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - SITI AZURA BINTI ABUZAR, FTK(E) - ROSANATRAH BINTI RAMLI
RY43 - Year 4
PGT401 - Network Security Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y4G1
PGT309 - Cloud Infrastructure and Services RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43-Y4G2
PGT309 - Cloud Infrastructure and Services RY4S - LAB ELEKTRONIK RANGKAIAN
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK RANGKAIAN
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 2
PGT202 - Analog Electronics 1 RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 2
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 1
PGT103 - Computer Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - SITI NOR DIANA BINTI ISMAIL, FTK(E) - DAYANG KHADIJAH BINTI HAMZAH, FTK(E) - ROSANATRAH BINTI RAMLI, FTK(E) - LEE YENG SENG
RY44 - Year 4, RY43 - Year 4, RY41 - Year 4, RY40 - Year 4
PGT400 - Final Year Project II RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 1
PGT103 - Computer Technology RY4S - LAB ELEKTRONIK ASAS 3
FTK(EE) - MAKMAL ELEKTRONIK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(E) - TIJJANI ADAM SHUWA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY41 - Year 1, RY40 - Year 1
PGT102 - Engineering Science RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY43 - Year 1, RY44 - Year 1
PGT102 - Engineering Science RY4S - TUTORIAL
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(E) - TIJJANI ADAM SHUWA , FTK(E) - NURULBARIAH BINTI IDRIS
RY40 - Year 3
PGT330 - Microelectronic Fabrication Technology RY4S - LECTURE UNICITI (BK)
UNICITI - BK 2
RY44 - Year 1, RY40 - Year 1, RY41 - Year 1, RY43 - Year 1
PGT102 - Engineering Science RY4S - LECTURE (LAB TUTORIAL)
FTK(EE) - MAKMAL TUTORIAL
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHAMAD ZHAFRAN BIN ZAKARIYA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHAMED MYDIN BIN M. ABDUL KADER --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHD AZRI BIN ABD AZIZ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHD HARIZ FAIZAL BIN MOHD FAKRI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHD HAZRI CHE NADZIR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHD RIZAL BIN MANAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHD SAIFIZI BIN SAIDON --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MOHD ZAMRI BIN HASAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MUHAMMAD NAUFAL BIN MANSOR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - MUHAMMAD ZAID BIN AIHSAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - NOOR ANIDA BINTI ABU TALIB --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - NORDIANA BINTI SHARIFFUDIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - NORHANISA BINTI KIMPOL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - NUR IRWANY BINTI AHMAD --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - NURHAFIZA BINTI AZIZAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - NURUL IZNI BINTI RUSLI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - ROEJHAN BIN MD KAWI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - SAIDATUL SHEMA BINTI SAAD --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - SHARULNIZAM MOHD MUKHTAR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- PK - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, PK - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, PK - MAHAMAD AKMAL BIN SAAD, PK - MAHZAN BIN MUSA, PK - MOHD NAZRI BIN BAKAR, PK - NOOR SHAZLIZA BINTI ZAKARIA, PK - ROKIAH BINTI ABDULLAH, PK - SABRI BIN ZAKARIA, PK - SHAFIE BIN OMAR, PK - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN NIK, PK - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FTK(EE) - SHARULNIZAM MOHD MUKHTAR
RK05 - Year 1, RK24 - Year 1, RK86 - Year 1, RK89 - Year 1, RK85 - Year 1 G1, RK85 - Year 1 G2
ECT111 - Engineering Skills Lab PK Eng1
PK - MAKMAL DAN BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
--- --- --- --- --- --- PK - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, PK - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, PK - MAHAMAD AKMAL BIN SAAD, PK - MAHZAN BIN MUSA, PK - MOHD NAZRI BIN BAKAR, PK - NOOR SHAZLIZA BINTI ZAKARIA, PK - ROKIAH BINTI ABDULLAH, PK - SABRI BIN ZAKARIA, PK - SHAFIE BIN OMAR, PK - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN NIK, PK - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FTK(EE) - SHARULNIZAM MOHD MUKHTAR
RY20 - Year 1, RY21 - Year 1, RY31 - Year 1, RY32 - Year 1, RY40 - Year 1, RY41 - Year 1, RY43 - Year 1, RY44 - Year 1, RY01 - Year 1
PCT111 - Engineering Skills Lab PK Eng1
PK - MAKMAL DAN BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- PK - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, PK - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, PK - MAHAMAD AKMAL BIN SAAD, PK - MAHZAN BIN MUSA, PK - MOHD NAZRI BIN BAKAR, PK - NOOR SHAZLIZA BINTI ZAKARIA, PK - ROKIAH BINTI ABDULLAH, PK - SABRI BIN ZAKARIA, PK - SHAFIE BIN OMAR, PK - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN NIK, PK - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FTK(EE) - SHARULNIZAM MOHD MUKHTAR
RK05 - Year 1, RK24 - Year 1, RK86 - Year 1, RK89 - Year 1, RK85 - Year 1 G1, RK85 - Year 1 G2
ECT111 - Engineering Skills Lab PK Eng1
PK - MAKMAL DAN BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
--- --- --- --- --- --- PK - FARAH NAZLIA BINTI CHE KASSIM, PK - KHAIRUL NIZAM BIN SULTAN ALI, PK - MAHAMAD AKMAL BIN SAAD, PK - MAHZAN BIN MUSA, PK - MOHD NAZRI BIN BAKAR, PK - NOOR SHAZLIZA BINTI ZAKARIA, PK - ROKIAH BINTI ABDULLAH, PK - SABRI BIN ZAKARIA, PK - SHAFIE BIN OMAR, PK - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN NIK, PK - ZULKAPLI BIN ABDULLAH, FTK(EE) - SHARULNIZAM MOHD MUKHTAR
RY20 - Year 1, RY21 - Year 1, RY31 - Year 1, RY32 - Year 1, RY40 - Year 1, RY41 - Year 1, RY43 - Year 1, RY44 - Year 1, RY01 - Year 1
PCT111 - Engineering Skills Lab PK Eng1
PK - MAKMAL DAN BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - SHUHAIMI BIN ZAKARIA @ ABDULLAH --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - SOFI BIN YAHYA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - SYAHRUL AFFANDY BIN SAIDI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - SYATIRAH BINTI MOHD NOOR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - SYED AKMAL BIN SYED JAMALIL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(EE) - ZOL BAHRI BIN HJ. RAZALI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - A.K.M. SHAFIQUL ISLAM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY20 - Year 3
PTT367 - Industrial Electrochemistry Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY21 - Year 4
PTT404 - Biopharmaceutical Technology Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- RY20 - Year 3
PTT367 - Industrial Electrochemistry Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY21 - Year 4
PTT404 - Biopharmaceutical Technology Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y2G1
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lab RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
FTK(K) - General Lab 1
--- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD
RY20 - Y2G2
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lab RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
FTK(K) - General Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI
RY20 - Year 3
PTT352 - Environmental Engineering Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD
RY20 - Year 2
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lecture RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT352 - Environmental Engineering Lab RY20 - Y3 - Environmental Engineering (Env Lab + PPKAS ANV Lab + PPKAS WWW Lab)
PPKAS - Air, Noise & Vibration Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT352 - Environmental Engineering Lab RY20 - Y3 - Environmental Engineering (Env Lab + PPKAS ANV Lab + PPKAS WWW Lab)
PPKAS - Air, Noise & Vibration Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ADILAH ANUAR --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G2
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR
RY21 - Year 3
PTT350 - Separation Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT252 - Fluid Mechanics Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
--- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G1
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR
RY21 - Year 3
PTT350 - Separation Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 8
FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Year 3
PTT329 - Safety and Loss Prevention Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 8
FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G1
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Fermentation Technology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G2
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Fermentation Technology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY
RY21 - Year 3
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Year 3
PTT329 - Safety and Loss Prevention Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G1
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Fermentation Technology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G2
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Cell & Tissue Culture Technology
FTK(K) - Tissue Culture and Biomolecular Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G1
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Cell & Tissue Culture Technology
FTK(K) - Tissue Culture and Biomolecular Lab
--- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY01 - Y2G2
PTT271 - Food Microbiology Lab RY01 - Y2 - Food Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G2
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G2
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Fermentation Technology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY01 - Y2G1
PTT271 - Food Microbiology Lab RY01 - Y2 - Food Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G1
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY01 - Year 2
PTT271 - Food Microbiology Lecture RY01 - Y2
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY01 - Y2G2
PTT271 - Food Microbiology Lab RY01 - Y2 - Food Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G2
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY01 - Y2G1
PTT271 - Food Microbiology Lab RY01 - Y2 - Food Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G1
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - SHARIFAH ZATI HANANI SYED ZUBER
RY20 - Year 1, RY21 - Year 1
PTT152 - PHYSICAL CHEMISTRY Lecture RY20, RY21 - Y1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - ZAINAB HAMZAH
RY20 - Year 4, RY21 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY20, RY21 - Y4
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - TEOH YI PENG
RY20 - Year 4
PTT458 - Quality Assurance and Control in Chemical Engineering Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - ZAINAB HAMZAH
RY20 - Year 4, RY21 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY20, RY21 - Y4
UNICITI - DK 2
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G2
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Cell & Tissue Culture Technology
FTK(K) - Tissue Culture and Biomolecular Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G1
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Cell & Tissue Culture Technology
FTK(K) - Tissue Culture and Biomolecular Lab
--- --- --- --- --- RY21 - Year 4
PTT401 - Final Year Project II Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR
RY21 - Year 3
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 4
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS --- FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G2
PTT155 - Organic Chemistry Lab RY01 - Y1 - Organic Chemistry
FTK(K) - General Lab 1
--- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y2G1
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lab RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
FTK(K) - General Lab 1
--- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD
RY20 - Y2G2
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lab RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
FTK(K) - General Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G1
PTT155 - Organic Chemistry Lab RY01 - Y1 - Organic Chemistry
FTK(K) - General Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY21 - Year 3
PTT306 - Nutraceutical Processing Technology Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G2
PTT248 - Reactor Engineering Lab RY21 - Y3 - Reactor Engineering
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G1
PTT248 - Reactor Engineering Lab RY21 - Y3 - Reactor Engineering
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY21 - Year 3
PTT248 - Reactor Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- RY21 - Year 3
PTT306 - Nutraceutical Processing Technology Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY21 - Year 3
PTT248 - Reactor Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- ---
FTK(K) - AZDUWIN KHASRI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI
RY21 - Year 4
PTT405 - Bioremediation Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Y1G2
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y1 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL, FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI
RY20 - Y2G1
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y2 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Y2G2
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y2 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Y1G1
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y1 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI
RY21 - Year 4
PTT405 - Bioremediation Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- ---
FTK(K) - HOO PENG YONG --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY20 - Year 3
PTT361 - Scale up and Optimization Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG
RY20 - Year 3
PTT356 - Separation Engineering Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY20 - Year 3
PTT361 - Scale up and Optimization Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G2
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Cell & Tissue Culture Technology
FTK(K) - Tissue Culture and Biomolecular Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G1
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Cell & Tissue Culture Technology
FTK(K) - Tissue Culture and Biomolecular Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD
RY21 - Y1G2
PTT154 - Introduction to Process Instrumentation Lab RY21 - Y1 - Introduction to Process Instrumentation (Comp + Operation Lab)
PPKBP - Comp Lab
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR
RY21 - Year 1
PTT154 - Introduction to Process Instrumentation Lecture RY21 - Y1
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR
RY21 - Y1G1
PTT154 - Introduction to Process Instrumentation Lab RY21 - Y1 - Introduction to Process Instrumentation (Comp + Operation Lab)
PPKBP - Comp Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AMIRA FARZANA SAMAT, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR
RY21 - Year 3
PTT305 - CELL & TISSUE CULTURE TECHNOLOGY Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 4
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT355 - Process Control and dynamics Lab RY20 - Y3 - Process Control & Dynamics (JTKK Computer + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY20 - Year 3
PTT365 - Petroleum and Gas Processing Technology Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY20 - Year 3
PTT365 - Petroleum and Gas Processing Technology Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 7
FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI
RY20 - Year 3
PTT355 - Process Control and dynamics Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT355 - Process Control and dynamics Lab RY20 - Y3 - Process Control & Dynamics (JTKK Computer + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G1
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Fermentation Technology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - ZARINA ZAKARIA
RY21 - Year 4
PTT403 - Biotechnology Products Commercialization Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y3G2
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lab RY21 - Y3- Fermentation Technology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY
RY21 - Year 3
PTT304 - FERMENTATION TECHNOLOGY Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G2
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY21 - Year 4
PTT402 - Biotechnology Facility Design Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY21 - Year 4
PTT402 - Biotechnology Facility Design Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G1
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT355 - Process Control and dynamics Lab RY20 - Y3 - Process Control & Dynamics (JTKK Computer + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G2
PTT248 - Reactor Engineering Lab RY21 - Y3 - Reactor Engineering
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G2
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G1
PTT248 - Reactor Engineering Lab RY21 - Y3 - Reactor Engineering
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y2G1
PTT255 - Reaction Engineering Lab RY21 - Y2 - Reaction Engineering (Pilot Plant + Engineering Lab 1)
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G1
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y2G2
PTT255 - Reaction Engineering Lab RY21 - Y2 - Reaction Engineering (Pilot Plant + Engineering Lab 1)
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT352 - Environmental Engineering Lab RY20 - Y3 - Environmental Engineering (Env Lab + PPKAS ANV Lab + PPKAS WWW Lab)
PPKAS - Air, Noise & Vibration Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT352 - Environmental Engineering Lab RY20 - Y3 - Environmental Engineering (Env Lab + PPKAS ANV Lab + PPKAS WWW Lab)
PPKAS - Air, Noise & Vibration Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT355 - Process Control and dynamics Lab RY20 - Y3 - Process Control & Dynamics (JTKK Computer + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NG QI HWA --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA
RY21 - Year 2
PTT255 - Reaction Engineering Lecture RY21 - Y2
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM
RY20 - Year 4
PTT459 - Particle Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y2G1
PTT255 - Reaction Engineering Lab RY21 - Y2 - Reaction Engineering (Pilot Plant + Engineering Lab 1)
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y2G2
PTT255 - Reaction Engineering Lab RY21 - Y2 - Reaction Engineering (Pilot Plant + Engineering Lab 1)
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- --- --- FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM
RY20 - Year 4
PTT459 - Particle Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSHITA IBRAHIM, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Year 4
PTT457 - Food Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSHITA IBRAHIM, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Year 4
PTT457 - Food Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Y1G2
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y1 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL, FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI
RY20 - Y2G1
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y2 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Y2G2
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y2 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Y1G1
TTT152 - Physical Chemistry Lab RY20 - Y1 - Physical Chemistry
FTK(K) - General Lab 2
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOOR AMIRAH ABDUL HALIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA
RY21 - Year 2
PTT255 - Reaction Engineering Lecture RY21 - Y2
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH
RY01 - Y2G1
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH
RY01 - Y2G2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y2G1
PTT255 - Reaction Engineering Lab RY21 - Y2 - Reaction Engineering (Pilot Plant + Engineering Lab 1)
PPKBP - Pilot Plant Lab
FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y2G2
PTT255 - Reaction Engineering Lab RY21 - Y2 - Reaction Engineering (Pilot Plant + Engineering Lab 1)
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK --- FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G2
PTT155 - Organic Chemistry Lab RY01 - Y1 - Organic Chemistry
FTK(K) - General Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK
RY21 - Year 1
PTT153 - Material Engineering Lecture RY21 - Y1
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK
RY01 - Year 1, RY20 - Year 1
PTT153 - Material Engineering Lecture RY01, RY20 - Y1
UNICITI - DK 2
FTK(K) - SHARIFAH ZATI HANANI SYED ZUBER, FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK
RY01 - Year 1
PTT155 - Organic Chemistry Lecture RY01 - Y1
UNICITI - BK 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G1
PTT155 - Organic Chemistry Lab RY01 - Y1 - Organic Chemistry
FTK(K) - General Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI
RY21 - Year 4
PTT405 - Bioremediation Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G2
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G1
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - AZLINDA ABDUL GHANI
RY21 - Year 4
PTT405 - Bioremediation Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Year 3
PTT329 - Safety and Loss Prevention Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI
RY20 - Year 3
PTT352 - Environmental Engineering Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT352 - Environmental Engineering Lab RY20 - Y3 - Environmental Engineering (Env Lab + PPKAS ANV Lab + PPKAS WWW Lab)
PPKAS - Air, Noise & Vibration Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT352 - Environmental Engineering Lab RY20 - Y3 - Environmental Engineering (Env Lab + PPKAS ANV Lab + PPKAS WWW Lab)
PPKAS - Air, Noise & Vibration Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Year 3
PTT329 - Safety and Loss Prevention Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT252 - Fluid Mechanics Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY01 - Year 2
PTT271 - Food Microbiology Lecture RY01 - Y2
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY01 - Y2G2
PTT271 - Food Microbiology Lab RY01 - Y2 - Food Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G2
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY01 - Y2G1
PTT271 - Food Microbiology Lab RY01 - Y2 - Food Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN, FTK(K) - AHMAD HAZEEQ AHMAD HISHAM
RY21 - Y2G1
PTT256 - Industrial Microbiology Lab RY21 - Y2 - Industrial Microbiology
FTK(K) - Microbiology and Fermentation Lab
FTK(K) - NOR HIDAYAH ABD AZIZ, FTK(K) - NOORULNAJWA DIYANA YAACOB, FTK(K) - MOHD FAIDZ MOHAMAD SHAHIMIN, FTK(K) - AHMAD MUKHLIS ABDUL RAHMAN
RY21 - Year 2, RY21 - Year 3
PTT256 & PTT307 - Industrial Microbiology Lecture RY21 - Y2, Y3
UNICITI - DK 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y2G1
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lab RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
FTK(K) - General Lab 1
--- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD
RY20 - Y2G2
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lab RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
FTK(K) - General Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ABDUL LATIF ABDUL RANI, FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD
RY20 - Year 2
PTT259 - Oleochemical Process and Products Lecture RY20 - Y2 - Oleochemical Process and Products
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM
RY20 - Y2G2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM
RY20 - Y2G1
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY20 - Year 3
PTT365 - Petroleum and Gas Processing Technology Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY20 - Year 3
PTT365 - Petroleum and Gas Processing Technology Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM
RY21 - Year 2
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lecture RY21 - Y2
UNICITI - BK 11
--- FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM
RY20 - Year 4
PTT459 - Particle Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G2
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Mass Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G1
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Mass Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NG QI HWA, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM
RY20 - Year 4
PTT459 - Particle Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK
RY21 - Year 1
PTT153 - Material Engineering Lecture RY21 - Y1
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G2
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR
RY21 - Year 3
PTT350 - Separation Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK
RY01 - Year 1, RY20 - Year 1
PTT153 - Material Engineering Lecture RY01, RY20 - Y1
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G1
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR
RY21 - Year 3
PTT350 - Separation Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Year 3
PTT329 - Safety and Loss Prevention Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G2
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Mass Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G1
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Mass Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - AHMAD ANAS NAGOOR GUNNY, FTK(K) - NOR AIDA YUSOFF, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Year 3
PTT329 - Safety and Loss Prevention Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ROSHITA IBRAHIM --- RY56 - Year 4
PDT477 - Post-Harvest Technology Lecture BK
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSHITA IBRAHIM, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Year 4
PTT457 - Food Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSHITA IBRAHIM, FTK(K) - NOOR AINEE ZAINOL
RY20 - Year 4
PTT457 - Food Processing Technology Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSHITA IBRAHIM, INSAT - SYARIFAH ROKIAH SYD KAMARUZAMAN
RY56 - Y4G2
PDT477 - Post-Harvest Technology INSAT - MAKMAL AM
INSAT - MAKMAL AM
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- FTK(K) - ROSHITA IBRAHIM, INSAT - SYARIFAH ROKIAH SYD KAMARUZAMAN
RY56 - Y4G1
PDT477 - Post-Harvest Technology INSAT - MAKMAL AM
INSAT - MAKMAL AM
--- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - ZAINAB HAMZAH
RY20 - Year 4, RY21 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY20, RY21 - Y4
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY01 - Y2G2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
FTK(K) - NOR MUNIRAH ROHAIZAD, FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY20 - Y2G1
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Thermodynamics for Chemical Engineering
FTK(K) - Engineering Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - ZAINAB HAMZAH
RY20 - Year 4, RY21 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY20, RY21 - Y4
UNICITI - DK 2
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD
RY21 - Year 2, RY20 - Year 2, RY01 - Year 2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lecture RY20, RY21, RY01 - Y2
Pauh Putra - DK 10
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SHARIFAH ZATI HANANI SYED ZUBER --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - SHARIFAH ZATI HANANI SYED ZUBER
RY20 - Year 1, RY21 - Year 1
PTT152 - PHYSICAL CHEMISTRY Lecture RY20, RY21 - Y1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIFAH ZATI HANANI SYED ZUBER, FTK(K) - NOOR HIDAYAH ISHAK
RY01 - Year 1
PTT155 - Organic Chemistry Lecture RY01 - Y1
UNICITI - BK 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT355 - Process Control and dynamics Lab RY20 - Y3 - Process Control & Dynamics (JTKK Computer + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G2
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR
RY21 - Year 3
PTT350 - Separation Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G1
PTT350 - Separation Engineering Lab RY21 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - NUR ZATUL 'IFFAH ZAKARIA, FTK(K) - ADILAH ANUAR
RY21 - Year 3
PTT350 - Separation Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI
RY20 - Year 3
PTT355 - Process Control and dynamics Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(K) - SHARIZAN MD SARIP, FTK(K) - KHAIRUNISSA SYAIRAH AHMAD SOHAIMI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT355 - Process Control and dynamics Lab RY20 - Y3 - Process Control & Dynamics (JTKK Computer + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG
RY20 - Year 3
PTT356 - Separation Engineering Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- RY20 - Year 4
PTT426 - Final Year Project II Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM
RY21 - Year 2
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lecture RY21 - Y2
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G2
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Mass Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- FTK(K) - SITI AMINAH HASSAN, FTK(K) - NUR SUHAILI MOHD YATIM, FTK(K) - NURUL NADZIRAH MOHD YUSUF
RY21 - Y2G1
PTT254 - Mass Transfer for Chemical Engineering Lab RY21 - Y2 - Mass Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM
RY20 - Y2G2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM
RY20 - Y2G1
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY20 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG
RY20 - Year 3
PTT356 - Separation Engineering Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G2
PTT248 - Reactor Engineering Lab RY21 - Y3 - Reactor Engineering
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY21 - Y3G1
PTT248 - Reactor Engineering Lab RY21 - Y3 - Reactor Engineering
PPKBP - Pilot Plant Lab
--- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT252 - Fluid Mechanics Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY21 - Year 3
PTT248 - Reactor Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 9
--- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- FTK(K) - AZALINA MOHAMED NASIR, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY21 - Year 3
PTT248 - Reactor Engineering Lecture RY21 - Y3
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI --- --- --- --- RY20 - Year 4
PTT427 - Process Plant design II Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G2
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY01 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY01 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NURUL AIN HARMIZA ABDULLAH, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - NOR HELYA IMAN KAMALUDIN, FTK(K) - SITI NOR AZREEN AHMAD TERMIZI, FTK(K) - ARIF FIRDAUS MOHD YUNUS
RY20 - Y1G1
PTT157 - Engineering Graphics for Chemical Engineering Lab RY20 - Y1 - Engineering Graphics for Chemical Engineering
FTK(K) - JTKK Computer Lab
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH
RY01 - Y2G1
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH
RY01 - Y2G2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lab RY01 - Y2 - Heat Transfer for Chemical Engineering
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT252 - Fluid Mechanics Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
--- FTK(K) - NOOR HASYIERAH MOHD SALLEH, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - NUR IZZATI IBERAHIM
RY01 - Year 2, RY20 - Year 2
PTT253 - Heat Transfer for Chemical Engineering Lecture RY01, RY20 - Y2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY20 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY20 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G1
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ADILAH ANUAR, FTK(K) - SRIYANA ABDULLAH, FTK(K) - NOR FAUZIAH ZAINUDIN, FTK(K) - SITI NAZRAH ZAILANI
RY01 - Y2G2
PTT252 - Fluid Mechanics Lab RY01 - Y2 - Fluid Mechanics
UNICITI - MAKMAL FTKM 11
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - TEOH YI PENG --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G1
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG, FTK(K) - MOHD QALANI CHE KASIM
RY20 - Y3G2
PTT356 - Separation Engineering Lab RY20 - Y3 - Separation Engineering (Engineering Lab 2 + Unit Operation Lab)
PPKBP - Unit Operation Lab 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - TEOH YI PENG, FTK(K) - HOO PENG YONG, FTK(K) - SITI KARTINI ENCHE AB RAHIM, FTK(K) - SHUIT SIEW HOONG
RY20 - Year 3
PTT356 - Separation Engineering Lecture RY20 - Y3
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - TEOH YI PENG
RY20 - Year 4
PTT458 - Quality Assurance and Control in Chemical Engineering Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR, FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD
RY21 - Y1G2
PTT154 - Introduction to Process Instrumentation Lab RY21 - Y1 - Introduction to Process Instrumentation (Comp + Operation Lab)
PPKBP - Comp Lab
--- --- --- --- --- --- FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR
RY21 - Year 1
PTT154 - Introduction to Process Instrumentation Lecture RY21 - Y1
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD, FTK(K) - JOHAN ARIFF MOHTAR
RY21 - Y1G1
PTT154 - Introduction to Process Instrumentation Lab RY21 - Y1 - Introduction to Process Instrumentation (Comp + Operation Lab)
PPKBP - Comp Lab
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ZAFIFAH ZAMRUD
RY21 - Year 2, RY20 - Year 2, RY01 - Year 2
PTT251 - Thermodynamics for Chemical Engineering Lecture RY20, RY21, RY01 - Y2
Pauh Putra - DK 10
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ZAINAB HAMZAH --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Year 1
PDT177 - Applied Chemistry Lecture BK
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - ZAINAB HAMZAH
RY20 - Year 4, RY21 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY20, RY21 - Y4
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - ROSNIZA HAMZAH, FTK(K) - ALINA RAHAYU MOHAMED, FTK(K) - ZAINAB HAMZAH
RY20 - Year 4, RY21 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture RY20, RY21 - Y4
UNICITI - DK 2
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - ZARINA ZAKARIA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY20 - Year 4
PTT454 - Introduction to Biochemistry Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- RY20 - Year 4
PTT454 - Introduction to Biochemistry Lecture RY20 - Y4
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(K) - KUNASUNDARI BALAKRISHNAN, FTK(K) - ZARINA ZAKARIA
RY21 - Year 4
PTT403 - Biotechnology Products Commercialization Lecture RY21 - Y4
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(K) - NOOR HASYIERAH BINTI MOHD SALLEH --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - ALABA OLADEJI ARAOYINBO --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 3
PDT282 - Applied Fluid Mechanics Lecture BK
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 4
PDT282 - Applied Fluid Mechanics Lab MAKMAL FTKM 10
UNICITI - MAKMAL FTKM 10
--- --- --- --- --- --- RY58 - Year 3
PDT282 - Applied Fluid Mechanics Lab MAKMAL FTKM 10
UNICITI - MAKMAL FTKM 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 4
PDT282 - Applied Fluid Mechanics Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - AZWAN ISKANDAR BIN AZMI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD FIRDHAUS BIN CHE HASSAN, FTK(M) - AZWAN ISKANDAR BIN AZMI
RY55 - Year 4
PDT418 - Cutting Tool Technology Lecture BK
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - BAKRI BIN BAKAR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY57 - Year 1
PDT126 - Design Fundamental Lab STUDIO FTKM 15
UNICITI - STUDIO FTKM 15
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - BAKRI BIN BAKAR, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN
RY57 - Year 3
PDT341 - Industrial Dialogue Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM
RY58 - Year 3
PDT362 - Metal Fabrication Technology Lecture BK
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN
RY58 - Year 3
PDT362 - Metal Fabrication Technology PK - BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
PK - BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - TAN SOO JIN, FTK(M) - MOHD MUSTAFA ALBAKRI BIN ABDULLAH
RY58 - Year 3
PDT364 - Composite Material Processing Lab MAKMAL FTKM 1
UNICITI - MAKMAL FTKM 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - TAN SOO JIN
RY58 - Year 3
PDT364 - Composite Material Processing Lecture BK
UNICITI - BK 10
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - FYP RY55 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FYP RY55, FTK(M) - FYP RY56, FTK(M) - FYP RY57, FTK(M) - FYP RY58
RY57 - Year 4, RY58 - Year 4, RY56 - Year 4, RY55 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - FYP RY56 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FYP RY55, FTK(M) - FYP RY56, FTK(M) - FYP RY57, FTK(M) - FYP RY58
RY57 - Year 4, RY58 - Year 4, RY56 - Year 4, RY55 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - FYP RY57 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FYP RY55, FTK(M) - FYP RY56, FTK(M) - FYP RY57, FTK(M) - FYP RY58
RY57 - Year 4, RY58 - Year 4, RY56 - Year 4, RY55 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - FYP RY58 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FYP RY55, FTK(M) - FYP RY56, FTK(M) - FYP RY57, FTK(M) - FYP RY58
RY57 - Year 4, RY58 - Year 4, RY56 - Year 4, RY55 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - HAZRIN JAHIDI BIN JAAFAR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY55 - Year 1
PDT109 - Workshop Practice PPKP - MPU14
PPKP - MPU 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY55 - Year 2
PDT209 - Industrial Safety Lecture BK
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - IQBAL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY57 - Year 3, RY55 - Year 3
PDT310 - Quality System Lecture - Group A
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY55 - Year 1
PDT111 - Manufacturing Process Lecture BK
UNICITI - BK 5
--- --- RY55 - Year 3, RY57 - Year 3
PDT310 - Quality System Lecture - Group A
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - IQBAL, FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM
RY58 - Year 4
PDT451 - Materials Selection & Design Lecture BK
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - KHOR CHU YEE --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G2
PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI
RY55 - Year 4, RY56 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II Lecture DK2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM
RY55 - Year 2, RY56 - Year 3
PDT202 - Heat Transfer / PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lecture - Group A
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY55 - Year 2
PDT202 - Heat Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G1
PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- ---
FTK(M) - LEE YIT LENG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - LIYANA BINTI JAMALUDIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 1
PDT133 - Workshop Technology Lab BENGKEL FTKM 3
UNICITI - BENGKEL FTKM 3
FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - LIYANA BINTI JAMALUDIN
RY58 - Year 2
PDT264 - Electronic Materials Lab MAKMAL FTKM 1
UNICITI - MAKMAL FTKM 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MASLINDA --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA, FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA
RY58 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY58 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 4
FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY57 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 3
PDT352 - DESIGN OF DIE AND MOULDS Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY55 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 3
PDT352 - DESIGN OF DIE AND MOULDS Lecture BK
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA, FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA
RY57 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY55 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MOHAMAD SUHAIMI BIN SHAHRIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHAMAD SUHAIMI BIN SHAHRIN, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY57 - Year 2
PDT229 - Design Integration Lab STUDIO FTKM 15
UNICITI - STUDIO FTKM 15
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI, FTK(M) - MOHAMAD SUHAIMI BIN SHAHRIN
RY57 - Year 3
PDT344 - Innovation Management and Product Development Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- RY57 - Year 2
PDT231 - Computer Aided Industrial Design II Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- --- RY57 - Year 2
PDT231 - Computer Aided Industrial Design II Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI RY56 - Year 2
PDT277 - Applied Thermodynamics Lecture BK
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI
RY55 - Year 4, RY56 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II Lecture DK2
UNICITI - DK 2
--- --- --- FTK(M) - SUPRI A. GHANI , FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI
RY56 - Year 1, RY58 - Year 1
PDT180 - Engineering Science Lecture DK1
UNICITI - DK 1
FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, INSAT - MOHD HISHAMUDDIN CHE MAT
RY56 - Year 3
PDT376 - Farm Power and Machinery INSAT B
INSAT B
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI, INSAT - MOHD HISHAMUDDIN CHE MAT
RY56 - Year 2
PDT277 - Applied Thermodynamics ENGINEERING LAB 1
UNICITI - ENGINEERING LAB 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR
RY56 - Year 3
PDT376 - Farm Power and Machinery Lecture BK
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI, FTK(M) - NOOR DIYANA BINTI DAHLAN
RY57 - Year 3
PDT330 - Design Studio II Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI, FTK(M) - NOOR DIYANA BINTI DAHLAN
RY57 - Year 2
PDT234 - Rapid Prototyping I Lab MAKMAL FTKM 2
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI, FTK(M) - MOHAMAD SUHAIMI BIN SHAHRIN
RY57 - Year 3
PDT344 - Innovation Management and Product Development Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MOHD MUSTAFA ALBAKRI BIN ABDULLAH --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD MUSTAFA ALBAKRI BIN ABDULLAH, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN
RY57 - Year 4, RY58 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - TAN SOO JIN, FTK(M) - MOHD MUSTAFA ALBAKRI BIN ABDULLAH
RY58 - Year 3
PDT364 - Composite Material Processing Lab MAKMAL FTKM 1
UNICITI - MAKMAL FTKM 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MOHD RIDUAN BIN JAMALLUDIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Year 2
PDT276 - Mechanics of Materials Lecture BK
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY55 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lab MAKMAL STRUKTUR BAHAN RINGAN
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - MOHD RIDUAN BIN JAMALLUDIN
RY55 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Year 2
PDT276 - Mechanics of Materials Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - MOHD RIDUAN BIN JAMALLUDIN
RY57 - Year 2, RY58 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(M) - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR
RY56 - Year 3
PDT380 - Automations in Agricultural Systems Lecture BK
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, INSAT - MOHD HISHAMUDDIN CHE MAT
RY56 - Year 3
PDT376 - Farm Power and Machinery INSAT B
INSAT B
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - YUSRA YASEEN LAZIM, FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY58 - Year 4, RY55 - Year 4
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture - Group A
UNICITI - DK 1
FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(M) - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR , INSAT - MOHD HISHAMUDDIN CHE MAT
RY56 - Year 3
PDT380 - Automations in Agricultural Systems Lab MAKMAL FTKM 12
UNICITI - MAKMAL FTKM 12
--- FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR
RY56 - Year 3
PDT376 - Farm Power and Machinery Lecture BK
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY56 - Year 3, RY57 - Year 4
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture
UNICITI - DK 1
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD FIRDHAUS BIN CHE HASSAN, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Y2G2
PDT210 - Conventional Machining PK - BENGKEL BCP5
PK - Bengkel BCP5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD FIRDHAUS BIN CHE HASSAN, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Y2G2
PDT210 - Conventional Machining PK - BENGKEL BCP5
PK - Bengkel BCP5
--- --- --- --- FTK(M) - NIK MIZAMZUL BINTI MEHAT, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Year 3
PDT318 - Advanced Machining Technology Lecture BK
UNICITI - BK 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - NIK MIZAMZUL BINTI MEHAT, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Year 3
PDT318 - Advanced Machining Technology PPKP - MPU17
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MUHAMAD NUR BIN MISBAH FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMAD NUR BIN MISBAH
RY58 - Year 4
PDT462 - Material for Energy and Environmental Sustainability Lab MAKMAL FTKM 5
UNICITI - MAKMAL FTKM 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Y2G2
PDT253 - Materials Processing Lab Lab MAKMAL FTKM 5
UNICITI - MAKMAL FTKM 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Y2G1
PDT253 - Materials Processing Lab Lab MAKMAL FTKM 5
UNICITI - MAKMAL FTKM 5
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MUHAMMAD FIRDHAUS BIN CHE HASSAN --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD FIRDHAUS BIN CHE HASSAN, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Y2G2
PDT210 - Conventional Machining PK - BENGKEL BCP5
PK - Bengkel BCP5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD FIRDHAUS BIN CHE HASSAN, FTK(M) - AZWAN ISKANDAR BIN AZMI
RY55 - Year 4
PDT418 - Cutting Tool Technology Lecture BK
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD FIRDHAUS BIN CHE HASSAN, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Y2G2
PDT210 - Conventional Machining PK - BENGKEL BCP5
PK - Bengkel BCP5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY57 - Year 4
PDT443 - Design for Manufacturing & Assembly Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - MOHD RIDUAN BIN JAMALLUDIN
RY55 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - SUPRI A. GHANI
RY57 - Year 2, RY57 - Year 3
PDT251 - Thermo-fluids Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY57 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lab MAKMAL STRUKTUR BAHAN RINGAN
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - SUPRI A. GHANI
RY57 - Year 4, RY58 - Year 2
PDT251 - Thermo-fluids Lecture DK2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - MOHD RIDUAN BIN JAMALLUDIN
RY57 - Year 2, RY58 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY55 - Y1G2, RY57 - Y1G2, RY58 - Y1G2
PDT106 - Engineering Graphics Lab STUDIO FTKM 19
UNICITI - STUDIO FTKM 19
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN
RY58 - Year 3
PDT362 - Metal Fabrication Technology PK - BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
PK - BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY55 - Y1G1, RY57 - Y1G1, RY58 - Y1G1
PDT106 - Engineering Graphics Lab STUDIO FTKM 19
UNICITI - STUDIO FTKM 19
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G2
PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY55 - Y1G2, RY57 - Y1G2, RY58 - Y1G2
PDT106 - Engineering Graphics Lab STUDIO FTKM 19
UNICITI - STUDIO FTKM 19
--- FTK(M) - MOHAMAD SUHAIMI BIN SHAHRIN, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY57 - Year 2
PDT229 - Design Integration Lab STUDIO FTKM 15
UNICITI - STUDIO FTKM 15
--- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G1
PDT107 - Computer Aided Design (CAD) Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G2
PDT107 - Computer Aided Design (CAD) Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY55 - Y1G1, RY57 - Y1G1, RY58 - Y1G1
PDT106 - Engineering Graphics Lab STUDIO FTKM 19
UNICITI - STUDIO FTKM 19
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY55 - Year 2
PDT202 - Heat Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G1
PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- ---
FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA, FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA
RY58 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY58 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 4
FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY57 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY55 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- --- --- --- --- --- --- --- RY55 - Year 3
PDT312 - Computer Aided Manufacturing Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA, FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA
RY57 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY55 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NIK NORIMAN BIN ZULKEPLI, FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD
RY58 - Year 4, RY57 - Year 4, RY55 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture - Group A
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - YUSRA YASEEN LAZIM, FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY58 - Year 4, RY55 - Year 4
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture - Group A
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY56 - Year 3, RY57 - Year 4
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture
UNICITI - DK 1
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NIK MIZAMZUL BINTI MEHAT --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NIK MIZAMZUL BINTI MEHAT, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Year 3
PDT318 - Advanced Machining Technology Lecture BK
UNICITI - BK 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY55 - Year 4
PDT417 - Modern Grinding Technology Lecture BK
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - NIK MIZAMZUL BINTI MEHAT, FTK(M) - MOHD UZAIR BIN MOHD ROSLI
RY55 - Year 3
PDT318 - Advanced Machining Technology PPKP - MPU17
--- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NIK NORIMAN BIN ZULKEPLI --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NIK NORIMAN BIN ZULKEPLI, FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD
RY58 - Year 4, RY57 - Year 4, RY55 - Year 4
PTT444 - Technologist in Society Lecture - Group A
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 1
PDT151 - Introduction to Materials Processing Technology Lecture BK
UNICITI - BK 7
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NOOR DIYANA BINTI DAHLAN --- --- --- --- RY57 - Year 1
PDT133 - Workshop Technology Lab BENGKEL FTKM 3
UNICITI - BENGKEL FTKM 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI, FTK(M) - NOOR DIYANA BINTI DAHLAN
RY57 - Year 3
PDT330 - Design Studio II Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI, FTK(M) - NOOR DIYANA BINTI DAHLAN
RY57 - Year 2
PDT234 - Rapid Prototyping I Lab MAKMAL FTKM 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - LIYANA BINTI JAMALUDIN
RY58 - Year 2
PDT264 - Electronic Materials Lab MAKMAL FTKM 1
UNICITI - MAKMAL FTKM 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK
RY58 - Year 2
PDT264 - Electronic Materials Lecture BK
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- FTK(M) - IQBAL, FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM
RY58 - Year 4
PDT451 - Materials Selection & Design Lecture BK
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, INSAT - NURUL AFIDAH BINTI UMORUDDIN
RY56 - Y4G1
PDT478 - Agricultural Waste Management and Utiliuzation Engineering INSAT - MAKMAL AM
INSAT - MAKMAL AM
--- RY56 - Year 4
PDT480 - Food Processing Engineering Lecture BK
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Year 4
PDT480 - Food Processing Engineering Lecture BK
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G1
PDT107 - Computer Aided Design (CAD) Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G2
PDT107 - Computer Aided Design (CAD) Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, INSAT - NURUL AFIDAH BINTI UMORUDDIN
RY56 - Y4G2
PDT478 - Agricultural Waste Management and Utiliuzation Engineering INSAT - MAKMAL AM
INSAT - MAKMAL AM
--- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK
RY56 - Year 4
PDT478 - Agricultural Waste Management and Utiliuzation Engineering Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMAD NUR BIN MISBAH
RY58 - Year 4
PDT462 - Material for Energy and Environmental Sustainability Lab MAKMAL FTKM 5
UNICITI - MAKMAL FTKM 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lab MAKMAL STRUKTUR BAHAN RINGAN
--- --- --- FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - MOHD RIDUAN BIN JAMALLUDIN
RY55 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY58 - Year 4
PDT462 - Material for Energy and Environmental Sustainability Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - NORSHAH AIZAT BIN SHUAIB, FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - MOHD RIDUAN BIN JAMALLUDIN
RY57 - Year 2, RY58 - Year 2
PDT201 - Strength of Materials Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NORSYAHADAH BINTI YEOP WASIR RY57 - Year 4
PDT442 - Commercialization Culture Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY57 - Year 1
PDT127 - Design Appreciation Lab STUDIO FTKM 15
UNICITI - STUDIO FTKM 15
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- RY57 - Year 3
PDT345 - Consumer Behavior Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR --- --- --- --- --- PPKBP - AYOB BIN KATIMON, PPKBP - FATHIN AYUNI BINTI AZIZAN, FTK(M) - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR
RK90 - Year 3
ERT354 - Soil Engineering Lecture RK90 - Y3
PPKBP - Bilik Kuliah PPKBP
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(M) - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR
RY56 - Year 3
PDT380 - Automations in Agricultural Systems Lecture BK
UNICITI - BK 14
FTK(M) - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR , PPKBP - AYOB BIN KATIMON, PPKBP - FATHIN AYUNI BINTI AZIZAN
RY56 - Year 3
PDT379 - Water Resources Management PPKBP - MAKMAL OPERASI 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Year 3
PDT379 - Water Resources Management Lecture BK
UNICITI - BK 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(M) - NUR LAILINA BINTI MAKHTAR , INSAT - MOHD HISHAMUDDIN CHE MAT
RY56 - Year 3
PDT380 - Automations in Agricultural Systems Lab MAKMAL FTKM 12
UNICITI - MAKMAL FTKM 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NURUL AIDA BINTI MOHD MORTAR --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Y1G2
PDT176 - Computer Aided Drafting Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Y1G1
PDT176 - Computer Aided Drafting Lab MAKMAL FTKM 20
UNICITI - MAKMAL FTKM 20
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM
RY58 - Year 3
PDT362 - Metal Fabrication Technology Lecture BK
UNICITI - BK 13
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - MUHAMMAD QAUYUM ZAWAWI BIN AHAMAD SUFFIN
RY58 - Year 3
PDT362 - Metal Fabrication Technology PK - BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
PK - BENGKEL PUSAT KEJURUTERAAN
--- --- --- FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK, FTK(M) - LIYANA BINTI JAMALUDIN
RY58 - Year 2
PDT264 - Electronic Materials Lab MAKMAL FTKM 1
UNICITI - MAKMAL FTKM 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - NURUL RAZLIANA BINTI ABDUL RAZAK
RY58 - Year 2
PDT264 - Electronic Materials Lecture BK
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - RAS IZZATI BT ISMAIL --- --- --- RY56 - Year 3
PDT378 - Precision Agricultural Technology Lecture BK
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - RAS IZZATI BT ISMAIL, FTK(M)- ABD RAZAK BIN SHAARI
RY56 - Year 4
PDT479 - Bio – Renewable Systems Lecture BK
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - SHAIFUL ZAIRI BIN AHMAD SUBHI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - SUPRI A. GHANI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - SUPRI A. GHANI
RY57 - Year 2, RY57 - Year 3
PDT251 - Thermo-fluids Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD IKMAN BIN ISHAK, FTK(M) - SUPRI A. GHANI
RY57 - Year 4, RY58 - Year 2
PDT251 - Thermo-fluids Lecture DK2
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - SUPRI A. GHANI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - SUPRI A. GHANI , FTK(M) - MOHD AL- HAFIZ BIN MOHD NAWI
RY56 - Year 1, RY58 - Year 1
PDT180 - Engineering Science Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - TAN SOO JIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - TAN SOO JIN, FTK(M) - MOHD MUSTAFA ALBAKRI BIN ABDULLAH
RY58 - Year 3
PDT364 - Composite Material Processing Lab MAKMAL FTKM 1
UNICITI - MAKMAL FTKM 1
--- --- --- --- --- --- RY58 - Year 3
PDT351 - MATERIAL FAILURE ANALYSIS Lecture BK
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - FIRDAUS ABU HASHIM, FTK(M) - TAN SOO JIN
RY58 - Year 3
PDT364 - Composite Material Processing Lecture BK
UNICITI - BK 10
--- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G2
PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM
RY55 - Year 2, RY56 - Year 3
PDT202 - Heat Transfer / PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lecture - Group A
UNICITI - DK 2
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - IQBAL, FTK(M) - NOORINA HIDAYU BINTI JAMIL, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM
RY58 - Year 4
PDT451 - Materials Selection & Design Lecture BK
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY55 - Year 2
PDT202 - Heat Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- FTK(M) - KHOR CHU YEE, FTK(M) - WAN MOHD FAIZAL BIN WAN ABDUL RAHIM, FTK(M) - MUHAMMAD SYAFIQ
RY56 - Y3G1
PDT377 - Applied Heat and Mass Transfer Lab MAKMAL FTKM 6
UNICITI - MAKMAL FTKM 6
--- --- --- --- --- ---
FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA, FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA
RY58 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY58 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 4
FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY57 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MOHD HAIDIEZUL JAMAL BIN AB HADI, FTK(M) - NOOR DIYANA BINTI DAHLAN
RY57 - Year 3
PDT330 - Design Studio II Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
FTK(M) - MOHD MUSTAFA ALBAKRI BIN ABDULLAH, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN
RY57 - Year 4, RY58 - Year 4
PDT413 - Final Year Project II Lecture DK1
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY55 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - BAKRI BIN BAKAR, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN
RY57 - Year 3
PDT341 - Industrial Dialogue Lab STUDIO FTKM 16
UNICITI - STUDIO FTKM 16
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA, FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA
RY57 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lab MAKMAL FTKM 17
UNICITI - MAKMAL FTKM 17
--- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- FTK(M) - MUHAMMAD SYAMIL BIN ZAKARIA, FTK(M) - WAN NUR A`TIQAH BT WAN DRAMAN, FTK(M) - MASLINDA
RY55 - Year 1
PDT101 - Statics and Dynamics Lecture BK
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - YUSRA YASEEN LAZIM --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - YUSRA YASEEN LAZIM, FTK(M) - NAZMIZAN BIN MUHAMMAD, FTK(M) - MOHD SALLEH BIN JAAFAR, FTK(A) - UMAR KASSIM
RY58 - Year 4, RY55 - Year 4
PTT333 - Engineering Technology Management Lecture - Group A
UNICITI - DK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M) - ZAKARIA BIN WAHAB --- --- --- --- --- RY56 - Year 4
PDT482 - Food and Herbal Crops Production Technology Lecture BK
UNICITI - BK 9
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY56 - Year 2
PDT279 - Principles of Agronomy INSAT A
INSAT A
--- --- --- --- --- --- RY56 - Year 2
PDT279 - Principles of Agronomy Lecture BK
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M)- ABD RAZAK BIN SHAARI --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M) - RAS IZZATI BT ISMAIL, FTK(M)- ABD RAZAK BIN SHAARI
RY56 - Year 4
PDT479 - Bio – Renewable Systems Lecture BK
UNICITI - BK 10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M)- ABD RAZAK BIN SHAARI , PPKBP - RIDZWAN BIN ABD RAHMAN
RY56 - Year 4
PDT481 - Advances In Agrotechnology INSAT A
INSAT A
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M)- ABD RAZAK BIN SHAARI , FTK(M)- LEE YIT LENG
RY56 - Year 1
PDT178 - Applied Biology
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
FTK(M)- LEE YIT LENG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, INSAT - NURUL AFIDAH BINTI UMORUDDIN
RY56 - Y4G1
PDT478 - Agricultural Waste Management and Utiliuzation Engineering INSAT - MAKMAL AM
INSAT - MAKMAL AM
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M)- ABD RAZAK BIN SHAARI , PPKBP - RIDZWAN BIN ABD RAHMAN
RY56 - Year 4
PDT481 - Advances In Agrotechnology INSAT A
INSAT A
--- --- --- --- --- --- --- FTK(M)- ABD RAZAK BIN SHAARI , FTK(M)- LEE YIT LENG
RY56 - Year 1
PDT178 - Applied Biology
UNICITI - BK 12
--- --- --- --- --- --- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK, INSAT - NURUL AFIDAH BINTI UMORUDDIN
RY56 - Y4G2
PDT478 - Agricultural Waste Management and Utiliuzation Engineering INSAT - MAKMAL AM
INSAT - MAKMAL AM
--- FTK(M)- LEE YIT LENG, FTK(M) - NORAWANIS BINTI ABDUL RAZAK
RY56 - Year 4
PDT478 - Agricultural Waste Management and Utiliuzation Engineering Lecture BK
UNICITI - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - 'AFIFI BIN MD DESA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RP52 - Y1 21A
BQT133 - Business Mathematics
PPIPT - BKK C3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RP52 - Y1 21B
BQT133 - Business Mathematics
PPIPT - BKK D7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RP52 - Y1 21B
BQT133 - Business Mathematics
PPIPT - BKK C5
--- --- --- --- --- --- RP52 - Y1 21A
BQT133 - Business Mathematics
PPIPT - BKK D10
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - AHMAD KADRI JUNOH --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK08 - Y2ExDipG1, RK08 - Y2ExDipG2, RK24 - Y2ExDipG1, RK24 - Y2ExDipG2, RK85 - Y2G2
EQT102 - Engineering Mathematics II
PPKM - BKN 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK23 - Year 1, RK45 - Year 1, RK96 - Year 1
EQT102 - Engineering Mathematics II
PPKSE - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK08 - Y2ExDipG1, RK08 - Y2ExDipG2, RK24 - Y2ExDipG1, RK24 - Y2ExDipG2, RK85 - Y2G2
EQT102 - Engineering Mathematics II
PPKM - BKN 2
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- RK23 - Year 1, RK45 - Year 1, RK96 - Year 1
EQT102 - Engineering Mathematics II
PPKSE - BK 3
--- --- --- --- --- ---
IMK - AISHAH BINTI MOHD NOOR --- --- --- --- RK85 - Year 3 G2, RK24 - Y3ExDipG1, RK24 - Y3ExDipG2
EQT271 - Engineering Statistics
PPKM - BKN 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK08 - Y3ExDipG1, RK08 - Y3ExDipG2
EQT271 - Engineering Statistics
PPKM - BKN 1
--- --- --- --- --- --- RK85 - Year 3 G2, RK24 - Y3ExDipG1, RK24 - Y3ExDipG2
EQT271 - Engineering Statistics
PPKM - BKN 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK08 - Y3ExDipG1, RK08 - Y3ExDipG2
EQT271 - Engineering Statistics
PPKM - BKN 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - ALEZAR BINTI MAT YA'ACOB --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK53 - Y2G1, RK53 - Y2G2
EQT221 - Discrete Mathematics and Linear Algebra
PPKP - BPU 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK53 - Y2G1, RK53 - Y2G2
EQT221 - Discrete Mathematics and Linear Algebra
PPKP - BPU 4
--- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - BILIANA BINTI BIDIN --- --- --- --- --- --- RK12 - Year 3, RK32 - Year 3, RK56 - Year 3
EQT271 - Engineering Statistics Lecture PPKB
PPKB - DKM 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK45 - Y3ExDip
EQT271 - Engineering Statistics Lecture
PPKSE - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK45 - Y3ExDip
EQT271 - Engineering Statistics Lecture
Pauh Putra - DK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK12 - Year 3, RK32 - Year 3, RK56 - Year 3
EQT271 - Engineering Statistics Lecture PPKB
PPKB - DKM 3
-X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - ELYANA BINTI SAKIB --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK85 - Year 2 G1, RK85 - Year 2 G2
EQT241 - Intermediate Mathematics
PPKM - BKN 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK08 - Year 2
EQT241 - Intermediate Mathematics
PPKM - BKN 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK08 - Year 2
EQT241 - Intermediate Mathematics
PPKM - BKN 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RK85 - Year 2 G1, RK85 - Year 2 G2
EQT241 - Intermediate Mathematics
PPKM - BKN 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - HAMZAH BIN ABDUL HAMID --- --- --- --- --- --- --- RK05 - Y3Ex-Dip, RK86 - Y3Ex-Dip
EQT271 - Engineering Statistics
PPKME - Bilik Seminar 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK05 - Y3Ex-Dip, RK86 - Y3Ex-Dip
EQT271 - Engineering Statistics
PPKME - Bilik Tutorial Fotonik
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK01 - Year 3, RK07 - Year 3, RK28 - Year 3, RK90 - Year 3
EQT271 - Engineering Statistics
Dragon - DKD 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK01 - Year 3, RK07 - Year 3, RK28 - Year 3, RK90 - Year 3
EQT271 - Engineering Statistics
Dragon - DKD 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - KHATIJAHHUSNA BINTI ABD RANI RK23 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I
Pauh Putra - DK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK96 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I
Pauh Putra - DK 4
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK23 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I
Pauh Putra - DK 9
RK96 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I
Pauh Putra - DK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - LIM ENG AIK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK90 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
Dragon - BKD 2
--- RK01 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
Dragon - BKD 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK01 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
Dragon - BKD 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RK90 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
Dragon - BKD 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - MAZ JAMILAH BINTI MASNAN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK13 - Y3 Ex-Dip, RK84 - Y3 Ex-Dip
EQT271 - Engineering Statistics
PPKP - DPU 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK13 - Y3 Ex-Dip, RK84 - Y3 Ex-Dip
EQT271 - Engineering Statistics
PPKME - Bilik Tutorial Zeemax
--- --- --- --- --- --- --- --- RK89 - Y3Ex-Dip, RK96 - Y3EXDIPLOMA
EQT271 - Engineering Statistics
PPKME - Bilik Tutorial Zeemax
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- RK89 - Y3Ex-Dip, RK96 - Y3EXDIPLOMA
EQT271 - Engineering Statistics
PPKME - Bilik Tutorial Zeemax
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - MOHAMAD NAZRI ABDUL HALIF --- RK86 - Y2G1, RK86 - Y2G2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK45 - Year 2, RK96 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK45 - Year 2, RK96 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK86 - Y2G1, RK86 - Y2G2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - MOHD HAFIZ BIN ZAKARIA --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY55 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY40 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 6
--- --- --- RY55 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - MOHD LUTFI ZAINUDDIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK93 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I
PPKP - BPU 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK93 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I
PPKP - BPU 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - MUHAMAD HAFIZ MASRAN --- --- --- --- --- --- --- --- RY21 - Year 2
PQT213 - Mathematics for Engineering Technology III
UNICITI - BK 4
--- --- --- --- RY32 - Year 2
PQT213 - Mathematics for Engineering Technology III
UNICITI - BK 7
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY32 - Year 2
PQT213 - Mathematics for Engineering Technology III
UNICITI - BK 6
--- RY21 - Year 2
PQT213 - Mathematics for Engineering Technology III
UNICITI - BK 14
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - NOOR ALIA BINTI MD ZAIN --- --- --- RY21 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 14
RY43 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 11
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY21 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 14
RY43 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 8
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - NOOR FADHILAH BINTI AHMAD RADI --- --- --- --- RY11 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY44 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 6
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RY11 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 5
RY44 - Year 1
PQT111 - Mathematics for Engineering Technology I
UNICITI - BK 5
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - NOR AZRITA BINTI MOHD AMIN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK23 - Y2ExDip
EQT271 - Engineering Statistics
PPKSE - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK23 - Y2ExDip
EQT271 - Engineering Statistics
PPKSE - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - NOR HAZADURA BINTI HAMZAH --- RK89 - Y2G1, RK89 - Y2G2, RK89 - Y2G3, RK05 - Y2G1, RK05 - Y2G2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK89 - Y2G1, RK89 - Y2G2, RK89 - Y2G3, RK05 - Y2G1, RK05 - Y2G2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK23 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- RK23 - Year 2
EQT203 - Engineering Mathematics III
PPKSE - BK 2
--- --- --- --- --- ---
IMK - NOR HIZAMIYANI BINTI ABDUL AZZIZ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK28 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I Lecture RK28 - Y1
PPKBP - Bilik Kuliah PPKBP
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK28 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I Lecture RK28 - Y1
Dragon - DKD 2
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -X- -X- -X- -X- -X- -X- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
IMK - NORNADIA BT MOHD YAZID RK85 - Year 1 G1, RK85 - Year 1 G2
EQT101 - Engineering Mathematics I
PPKM - BKN 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- RK08 - Year 1
EQT101 - Engineering Mathematics I
PPKM - BKN 3
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---